Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

0990 ea0d 500
Reposted bycallasrocktennererotyzmsosenfrunemanihuarraquaxSkydelanFPageSpeedfreak
Sponsored post
Reposted fromolewka olewka viahogwarts hogwarts
0244 a6ba 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski 'Pamiętnik'
Reposted frommalice malice viaTommekk Tommekk
2282 c97e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viahogwarts hogwarts
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viaTommekk Tommekk
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki
7676 5bc0 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies

October 20 2017

7604 f1cd 500
credits to @noticeable
3022 f79e
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies
6034 8d15
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viavoty voty
0240 79d2
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies
Gdzieś zniknął, przepadł, odpłynął. Kochający, kochany, jedyny. -Stłumiony niekończący się krzyk najwrażliwszej części mnie. Silnej, niezniszczalnej mnie.- Gdzieś tam w głębi serca od lat ten sam, pierwszy i ostatni. Na zawsze.

July 21 2017

0255 fba9
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies
- potocznie nazwę to miłością, ale tylko żeby szybciej uciec -

April 22 2017

Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viavoty voty
1536 5ba8 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...