Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

7604 f1cd 500
credits to @noticeable
3022 f79e
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies
6034 8d15
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viavoty voty
0240 79d2
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies
Gdzieś zniknął, przepadł, odpłynął. Kochający, kochany, jedyny. -Stłumiony niekończący się krzyk najwrażliwszej części mnie. Silnej, niezniszczalnej mnie.- Gdzieś tam w głębi serca od lat ten sam, pierwszy i ostatni. Na zawsze.

July 21 2017

0255 fba9
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies
- potocznie nazwę to miłością, ale tylko żeby szybciej uciec -

April 22 2017

Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viavoty voty
1536 5ba8 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies

March 11 2017

0287 483f 500

cxcti:

x

Reposted fromeverybody-lies everybody-lies

April 07 2015

May 15 2014

Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.

— Sonia Pohl
7896 31c9
Reposted fromallnight allnight viachemicalsister chemicalsister
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viachemicalsister chemicalsister

http://www.youtube.com/watch?v=i-W6ayaI6ic

Jak zawsze idealnie trafiony.
Już nigdy więcej nie chcę zapomnieć smaku Twoich ust.

May 07 2014

April 09 2014

5658 fee1 500
Justified.
5649 4f3f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl